𝐂𝐳𝐲 𝐦𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐫𝐨𝐰𝐢𝐞 𝐛𝐨𝐣ą 𝐬𝐢ę 𝐳𝐦𝐢𝐚𝐧?


𝐂𝐳𝐲 𝐦𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐫𝐨𝐰𝐢𝐞 𝐛𝐨𝐣ą 𝐬𝐢ę 𝐳𝐦𝐢𝐚𝐧? 𝐂𝐳𝐲 𝐢𝐦 𝐰𝐢ę𝐤𝐬𝐳𝐞 𝐝𝐨ś𝐰𝐢𝐚𝐝𝐜𝐳𝐞𝐧𝐢𝐞, 𝐭𝐲𝐦 𝐰𝐢ę𝐤𝐬𝐳𝐲 𝐨𝐩ó𝐫 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐝 𝐧𝐨𝐰𝐨ś𝐜𝐢𝐚𝐦𝐢? 𝐉𝐚𝐤 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐤𝐨𝐧𝐚ć 𝐝𝐨ś𝐰𝐢𝐚𝐝𝐜𝐳𝐨𝐧𝐞𝐠𝐨 𝐦𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐨 𝐳𝐦𝐢𝐚𝐧𝐲 […]Analiza potrzeb szkoleniowych


Analiza potrzeb szkoleniowych to proces zrozumienia braków umiejętności i wiedzy wśród obecnej załogi. Jest to sposób na zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych pracowników i zapewnienie im odpowiedniego szkolenia.
Celem tego typu analizy jest pomoc organizacjom w identyfikacji ich mocnych i słabych stron, tak aby mogły tworzyć skuteczne strategie rozwiązywania tych słabości. Ten rodzaj analizy nie tylko uwzględnia umiejętności potrzebne na obecnych stanowiskach, ale także uwzględnia przyszłe stanowiska.