Wpływ pandemii na branżę konferencyjną


Wpływ pandemii na branżę konferencyjną. Wpływ pandemii na branżę konferencyjną. Na całym świecie wirus dotyka coraz większą część naszego społeczeństwa. […]

Wpływ pandemii na branżę konferencyjną.

Wpływ pandemii na branżę konferencyjną. Na całym świecie wirus dotyka coraz większą część naszego społeczeństwa. Branża konferencyjna nie jest wyjątkiem. Od czerwca 2019 r. pandemia covid-19 została uznana przez Światową Organizację Zdrowia za globalny stan zagrożenia.

Wpływ pandemii na branżę konferencyjną. Pandemia coVid-19 miała duży wpływ na branżę konferencyjną. Wirus „wykończył” wielu organizatorów wydarzeń i stworzył bezprecedensową liczbę wakatów. To spowodowało, że wiele wydarzeń zostało odwołanych, zredukowanych lub przełożonych na czas nieokreślony. Na przykład, co najmniej 3,000 konferencji zostało przełożonych w 2016 roku z powodu coVid-19.

Wpływ pandemii na branżę konferencyjną

Wpływ pandemii na branżę konferencyjną

Jeśli organizujesz konferencję lub wydarzenie, być może będziesz musiał znaleźć nowe miejsca lub być w stanie zabezpieczyć więcej funduszy na to wydarzenie. Główną kwestią jest koszt zabezpieczenia przestrzeni konferencyjnej, ponieważ może być ona bardzo droga.

Wpływ pandemii na branżę konferencyjną. Wybuch epidemii wirusa Covid-19 jest globalną pandemią, która wpłynęła na organizacje na całym świecie. Dla każdego organizatora konferencji, może to stanowić wyjątkowy zestaw wyzwań. Chociaż może wydawać się kuszące, aby całkowicie odwołać konferencję, nie zawsze jest to możliwe. Zamiast tego, organizatorzy konferencji powinni być proaktywni w opracowywaniu specjalnych środków dla swojego wydarzenia, włączając w to zwiększoną komunikację z uczestnikami i zapewnienie dostępu do opieki w razie potrzeby.

Wpływ pandemii na branżę konferencyjną. Organizatorzy międzynarodowych konferencji stoją teraz przed wyjątkowymi wyzwaniami, ponieważ pracują nad radzeniem sobie z potencjalną pandemią wirusa Covid-19. Głównym celem jest zmniejszenie ryzyka i przygotowanie się na ewentualne wybuchy epidemii. Wiele międzynarodowych konferencji wymaga obecnie od uczestników przedstawienia kart uodpornienia przed wzięciem w nich udziału.

Celem tego artykułu jest zbadanie potencjalnego wpływu pandemii wirusa Covid-19 na organizację konferencji. Istnieje wiele możliwych obszarów wpływu, ale zasadniczo wniosek jest taki, że pandemia będzie miała negatywny wpływ na konferencje. Pierwszym badanym obszarem jest frekwencja na konferencjach – może ona być niższa z powodu strachu lub innych czynników. Drugim badanym obszarem jest finansowanie – może być trudniejsze ze względu na ograniczenia ekonomiczne i pokrycie ubezpieczeniowe.

Tags

Mateusz

Teoretyk i praktyk sztuki hotelarskiej. Urodzony orator i erudyta, lubi statystyki - szczególnie te zielone.