Kim jest kierownik recepcji w hotelu?


Kim jest kierownik recepcji w hotelu? Kierownik Recepcji to  rola lidera w branży hotelarskiej. Osoby będące w hotelu recepcjonistami są […]

Kim jest kierownik recepcji w hotelu?

Kierownik Recepcji to  rola lidera w branży hotelarskiej.

Osoby będące w hotelu recepcjonistami są odpowiedzialne za nadzorowanie pracowników w ich hotelu w lobby lub recepcji, mają często wiele obowiązków. Oni witają gości i odwiedzających, utrzymują lobby i inne obszary publiczne hotelu w czystości, i zajmują się wszelkimi problemami, które mogą się pojawić.

Kim jest kierownik recepcji w hotelu? Jest odpowiedzialny za recepcję.  Szefowie recepcji są często twarzą swoich hoteli. Zatem idealny kierownik recepcji  jest przyjazny i wychodzi na przeciw oczekiwaniom klientów hotelu. Pracuje długo i jest zazwyczaj dostępny na wezwanie w nagłych wypadkach. 

Obowiązki kierownika recepcji w hotelu? 

Kierowniczka/kierownik recepcji w hotelu koordynuje pracę całej recepcji hotelu (rezerwacja miejsc, dyspozycja pokojów, kontrola przybycia i odjazdu gości), ściśle współpracuje z kierownikami pozostałych działów hotelu, w szczególności houskeepingu i sprzedaży) w celu prawidłowej działalności całego hotelu i stale szkoli podległych pracowników recepcji w hotelu w zakresie obsługi programu komputerowego,

Kim jest kierownik recepcji w hotelu? Kimś na kim opiera się niemal cała działalność hotelu. To od szefa recepcji zależy odbiór hotelu przez gości. Kierownik recepcji w hotelu podejmuje decyzje w sprawie przyjęć i zwolnień, awansów, premiowania i karania pracowników, nadzoruje prawidłowe wykonywanie obowiązków pracowników recepcji i prowadzenie przez nich dokumentacji, organizuje i kontroluje realizację dodatkowych usług dla gości oraz rozstrzyga wszelkie reklamacje i interwencje gości dotyczące działalności pionu technicznego,

Kim jest kierownik recepcji w hotelu? Ponadto kierowniczka/kierownik recepcji w hotelu odpowiada za współpracę z działami hotelu w zakresie obsługi gości VIP i grup zorganizowanych, czuwa nad terminowym przygotowaniem sal konferencyjnych na imprezy i zjazdy, sprawuje kontrolę nad depozytem i sejfem, prowadzi współpracę z innymi działami w płaszczyźnie dotyczącej pobytu gości w hotelu oraz odpowiada za kontrolę kosztów działalności.

Kim jest kierownik recepcji w hotelu? Bardzo często odpowiada za dystrybucję zapytań ofertowych wpadających na ogólną skrzynkę pocztową hotelu, w tym zapytań ofertowych w naszego serwisu www.hotelkonferencyjny.pl

 

 

marek

marek

Administrator