Kim jest kierownik recepcji w hotelu?

Kierownik Recepcji to  rola lidera w branży hotelarskiej. Osoby będące w hotelu recepcjonistami są odpowiedzialne za nadzorowanie pracowników w ich […]

Kierownik Recepcji to  rola lidera w branży hotelarskiej.

Osoby będące w hotelu recepcjonistami są odpowiedzialne za nadzorowanie pracowników w ich hotelu w lobby lub recepcji, mają często wiele obowiązków.

Oni witają gości i odwiedzających, utrzymują lobby i inne obszary publiczne hotelu w czystości, i zajmują się wszelkimi problemami, które mogą się pojawić.

Jest odpowiedzialny za recepcję. 

Szefowie recepcji są często twarzą swoich hoteli. Zatem idealny kierwnik recepcji  jest przyjazny i wychodzi na przeciw oczekiwaniom klientów hotelu. Pracuje długo i jest zazwyczaj dostępny na wezwanie w nagłych wypadkach.