Meldujemy się w hotelu


Meldujemy się w hotelu! Po wejściu do hotelu pierwsze kroki powinniśmy skierować w stronę recepcji. Tutaj należy okazać dokumenty uprawniające […]

Meldujemy się w hotelu!

Po wejściu do hotelu pierwsze kroki powinniśmy skierować w stronę recepcji. Tutaj należy okazać dokumenty uprawniające do zameldowania się w hotelu. Jest to potwierdzenie rezerwacji oraz dowód ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

Najczęściej goście proszeni są o wypełnienie formularza meldunkowego. Jeśli chcemy korzystać z restauracji biorąc opłaty na pokój niektóre hotele wymagają podania danych karty kredytowej w celu preautoryzacji, jako zabezpieczenie przed niespodziewanymi opłatami.

Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie w recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem, podpisanie karty meldunkowej oraz zapoznanie się z regulaminem hotelu. Hotel może odmówić przyjęcia i meldunku gościa, który podczas poprzedniego pobytu dopuścił się poważnego naruszenia regulaminu, np. wyrządził szkodę mieniu hotelowemu.

Procedura meldunkowa jest wymagana od wszystkich gości przybywających do hotelu. Aby potwierdzić rezerwację, należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem, zazwyczaj dowód osobisty. Jest to również moment, w którym personel hotelowy zbiera wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego przeprowadzenia zameldowania.

Meldujemy się w hotelu

Meldujemy się w hotelu

Meldujemy się w hotelu konferencyjnym. Obowiązek meldunku w hotelu dotyczy także grup zorganizowanych oraz pobytów konferencyjnych czy biznesowych, ale w tym wypadku często wymagane jest podanie danych tylko jednej osoby z każdego pokoju.

Rzeczą, o której należy pamiętać kiedy meldujemy się w hotelu jest to, że doba hotelowa nie ma zazwyczaj 24 godzin. Doba hotelowa w większości hoteli rozpoczyna się zwykle po południu, około godziny 14.00. Możliwe jest jednak, że nastąpi to później, np. o 15.00 lub 16.00.

Rezerwując nocleg musimy być świadomi, że z jednej strony ustawa o ochronie danych osobowych chroni naszą prywatność, a z drugiej strony właściciele hoteli mają szczególne prawo do weryfikacji naszej tożsamości. Mowa tu o ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Meldujemy się w hotelu. Obowiązek meldowania się w hotelu!

Zgodnie z ustawą o hotelach na recepcji mogą być zbierane następujące informacje: imię i nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres stałego zamieszkania, data przybycia i planowany czas pobytu, oznaczenie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, w tym numer i seria, data wydania, data ważności i organ wydający.

Nie wystarczy tylko wyrecytować recepcjoniście danych meldunkowych, aby otrzymać tę informację, należy również przedstawić dokument, na którym będzie można dopełnić obowiązku meldunkowego po przybyciu do hotelu. Ważne! Recepcjonista nie ma prawa przechowywać naszego dowodu osobistego, powinno wystarczyć samo jego okazanie.

Meldujemy się w hotelu. Co nam daje zameldowanie w hotelu?

Przede wszystkim, mamy możliwość dochodzenia swoich praw w przypadku problemów, nieprzewidzianych okoliczności, gdy ulegniemy wypadkowi lub doznamy jakiejś szkody, a nawet jeśli jakość usług nie była z godna z ich obietnicą. 

Niektóre hotele pobierają dodatkowe opłaty za zameldowanie w nocy, a opcja ta jest czasami dostępna tylko dla gości, którzy wybrali pokój lepszej klasy lub posiadają kartę lojalnościową. Podczas dokonywania rezerwacji należy zapytać o możliwość późnego zameldowania.

Osoby, które z powodu nieprzewidzianych okoliczności nie mogą zameldować się w godzinach zameldowania, powinny jak najszybciej powiadomić o tym recepcję. Niestawienie się w hotelu może być potraktowane jako odwołanie rezerwacji.

Szukając hotelu konferencyjnego w naszej bezpłatnej wyszukiwarce hoteli konferencyjnych www.hotelkonferencyjny.pl i wysyłając do nich bezpłatnie zapytanie ofertowe przez nasz system nie zapomnij zawrzeć w nim pytania o sposób meldowania. Część hoteli ułatwiając sobie i Wam pracę oraz oszczędzając Wasz czas przeprowadzi obowiązek meldunkowy (wypełnienie formularzy) dużo wcześniej przed przybyciem grupy do hotelu. 

Tags

Mateusz

Teoretyk i praktyk sztuki hotelarskiej. Urodzony orator i erudyta, lubi statystyki - szczególnie te zielone.