Czy szkolenia i konferencje mogą jednocześnie uczyć i bawić?


Jest wiele konferencji i wiele szkoleń. Ale czy szkolenie zawsze musi być suche i nudne? Czy może być również zabawne? Odpowiedź brzmi to zależy…

Czy szkolenia i konferencje mogą jednocześnie uczyć i bawić?


Przez zabawę rozumiemy tutaj integrację, relaks, wspólne spędzanie czasu, budujący zaufanie event.


Wydawałoby się, że szkolenie i konferencje, to tylko nudny czas spędzony w sali konferencyjnej lub sali szkoleniowej śród koleżanek i kolegów z pracy, którego głównym celem jest poprawa wiedzy, nauka lub przekazanie nowych informacji. Niezależnie od tego czy to produktowych, czy sprzedażowych, czy marketingowych. A szkolenia i konferencje mogą być przecież jednocześnie także doskonałym pretekstem do integracji zespołów pracowniczych lub środowisk naukowych i branżowych.

Nudna konferencja

Nudna konferencja i szkolenie oparte wyłącznie o walor „naukowy” to strata czasu i pieniędzy. Organizowane wyłącznie na jeden dzień, gdzieś w jakieś sali konferencyjnej czy szkoleniowej w centrum miasta nie dają żadnej satysfakcji, nie utrwalają żadnej wiedzy, często nie pozostawiają po sobie śladu.

Dlatego sugerujemy organizację co najmniej dwudniowych konferencji i szkoleń, a na miejsce konferencji i szkolenia wybór hotelu konferencyjnego oferującego jednocześnie zaplecze do popołudniowo-wieczornej integracji, zabawy, wypoczynku.

Konferencja z eventem

Taka konferencja czy też szkolenie, rozbudowana o popołudniowy event, rodzaj integracji, to bardzo dobrze sprawdzająca się kombinacja. Ileż to razy słuchając następnego dnia przy śniadaniu relacji z wieczornych zabaw i eventów uśmiechałem się pod nosem słysząc jak dobrze zespół bawił się ze sobą. Ja bawiłem się równie dobrze – uczestnicy konferencji lub szkoleń poznali się ze sobą nawzajem. Jak inaczej muszą wyglądać po takiej imprezie firmowej relacje w samej firmie lub w branży. Dlatego zachęcamy do organizowania szkoleń i konferencji w formie łączonej z integracyjnymi eventami i imprezami firmowymi.

Integracja, współpraca – szkolenie – zabawa

O jakich zabawach piszemy? Po konferencji czy szkoleniu zespoły mogą zostać podzielone między różne formy zabawy. Jedna grupa uczestników w szkolenia będzie poddana zajęciom ukierunkowanym na integrację ludzi. Są to zwykle zajęcia grupowe, których celem jest zmuszenie zespołów to tak bliskiej i wzajemnie zależnej współpracy jak to tylko możliwe. Dzięki temu uczestnicy zajęć uświadomią sobie, że bez wzajemnej współpracy i pomocy nie są w stanie ukończyć żadnego zadania.

Nauka zaufania

Inna forma pokonferencyjnych zajęć może mieć na celu budowę wzajemnego zaufania. Zwykle są to zadania, w których sukces zależy od tego czy komuś jesteśmy w stanie zaufać na tyle, że powierzymy mu nasze „bezpieczeństwo”. Jeszcze inne zabawy popołudniowe po konferencji czy szkoleniu mogą po prostu bawić, wnosić jedynie walor relaksu, przyjemności i rozrywki.

Mateusz

Teoretyk i praktyk sztuki hotelarskiej. Urodzony orator i erudyta, lubi statystyki - szczególnie te zielone.